Forgandenny Village Hall

June 2024

Village hall calendar for June 2024.

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
1
2
3
09:30
Pilates
18:30
Pilates
4
5
19:00
Forgandenny in Flower
6
14:00
Forgandenny Friends
18:30
Pilates
7
09:30
Yoga
8
10:00
Plant sale
9
10
09:30
Pilates
18:30
Pilates
11
12
13
10:00
Private event
14:00
Forgandenny Friends
18:30
Pilates
14
09:30
Yoga
15
16
15:30
Private event
17
09:30
Pilates
18:30
Pilates
18
19
20
14:00
Forgandenny Friends
18:30
Pilates
21
09:30
Yoga
22
19:30
Film night
23
13:00
Private event
24
09:30
Pilates
18:30
Pilates
18:30
Earn Community Council
25
15:00
Mrs Henderson's retirement party
26
27
14:00
Forgandenny Friends
18:30
Pilates
28
09:30
Yoga
29
30